Ơzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Yơnalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari tơğrisida”

18.05.2011 yildagi 139-son

Yơnalishsiz taksilar uchun  yagona tanish belgilari va ularning ishlarini tashkil  etishga qơyiladigan talablar tơğrisida

NIZOM

I.             Umumiy qoidalar

1. Yơnalishsiz taksilar uchun  yagona tanish belgilari va ularning ishlarini tashkil  etishga qơyiladigan talablar tơğrisidagi Nizom (keyingi ơrinlarda nizom deb ataladi) Ơzbekiston Respublikasi hududida yơnalishsiz taksilarning tashqi kơrinishiga va ichki ma'lumotlar bilan jihozlanishiga, shuningdek yơnalishsiz taksilarning haydovchilariga nisbatan  yagona talablarni belgilaydi.

Ushbu Nizom haydovchilari yơyolovchilarni tashish hamda ularning yơyolovchi sơragan yơnalish bơyicha bagajini tashish bơyicha xizmatlar kơrsatadigan engil avtotransport vositalarining (yơnalishli taksilardan tashqari) barcha turlariga tatbiq  tiladi.

 

II. Tushunchalar va atamalar

Yơnalishsiz taksi — yơyolovchilarning buyurtmanomalariga kơra hisoblagich (taksometr) kơrsatkichi bơyicha haq tơlash hisobiga yơyolovchilarni va ularning bagajini tashish bơyicha xizmatlar kơrsatadigan avtotransport vositasi;

-yơnalishsiz taksilarning maxsus jihozlangan tơxtash joyi — ma'lumotlar kơrsatkichlari bilan jihozlangan, tegishli yơl belgilari qơyilgan hamda yơyolovchilarni ơtqazish (tushirish) va yơnalishsiz taksilarning tơxtab turishi uchun mơljallangan, kơchalarning yơyolovchi  yurmaydigan qismidagi maxsus maydoncha;

-hisoblagich (taksometr) — yơyolovchi boradigan manzilning uzoqligini hisobga olishni va qiymatini hisob-kitob qilishni ta'minlaydigan qurilma;

-lisenziyaya  kartochkasi — yơyolovchilar tashishda foydalaniladigan avtotransport vositasi uchun belgilangan tartibda lisenziya yolovchi organ tomonidan beriladigan yơnalishsiz taksilarda yơyolovchilar tashishni amalga oshirishga ruxsatnoma (huquq).

 

II.           Yagona tanish belgilari 

3. Tashqi va ichki ma'lumotlar bilan jihozlash belgilari yơnalishsiz taksilar uchun  yagona tanish belgilari hisoblanadi.

4.  yagona tanish belgilari transport oqimida avtotransport vositasining ajralib turishini va tanilishini ta'minlash uchun mơljallangan hamda ular yơnalishsiz taksilarda yơyolovchilar tashishni amalga oshiruvchi barcha tashuvchilar uchun majburiy hisoblanadi.

5. Yơnalishsiz taksilarni tashqi ma'lumotlar bilan jihozlash quyidagilarni ơz ichiga oladi:

a) avtotransport vositasining tepasiga ơrnatilgan tơq sariq rangli fonarga «TAXI» tanish belgisini ơrnatish .

shaxmat tartibida joylashtirilgan qora kvadratlardan iborat bơlgan kompozisi  va avtotransport vositasining oldingi  shiklaridagi «T» harflari avtotransport vositasining oldingi  shiklaridagi  yuridik shaxs — tashuvchining nomi;

b) yơnalishsiz taksilar uchun mơljallangan maxsus seriyadagi avtotransport vositasining davlat raqami belgisi;

v) yơnalishsiz taksilar sifatida ishlashga sariq rangli, Toshkent shahri uchun — «fil suyagi» rangidagi avtotransport vositalari qơyiladi. Yơnalishsiz taksilarni talab qilinadigan rangga bơyash avtotransport  gasi tomonidan, texnika xizmati kơrsatish stansiyalarida amalga oshiriladi.

6. Yơnalishsiz taksilarni ichki ma'lumotlar bilan jihozlash quyidagilarni ơz ichiga oladi:

oldi oynaning  qoridagi ơng burchagiga joylashtirilgan  yashil rangli yoritish chiroği;

-avtotransport vositasining davlat raqami belgisi haydovchining familiyasi, ismi, otasining ismi va fotosurati, ish vaqtining boshlanishi va tugashi, yơlkira qiymati (sơmlarda), tashuvchining manzili va telefon raqami, lisenziya  kartochkasining raqami va amal qilish muddati tơğrisidagi ma'lumotlar, shuningdek majburiy suğurta qilinganlik haqidagi ma'lumot kơrsatilgan ma'lumotlar tablichkasi. Tablichka avtotransport vositasi priborlari paneliga, yơyolovchilar bemalol ơqiy oladigan holatda ơrnatiladi;

hisoblagich (taksometr); belgilangan tartibda sotib olinadigan va foydalaniladigan radioaloqa vositasi.

 

IV. Yơnalishsiz taksilarga qơyiladigan talablar

7. Yơnalishsiz taksi sifatida foydalaniladigan har bir avtotransport vositasi texnik jihatdan soz holatda bơlishi va avtomobil  transportida yơyolovchilar va bagaj tashish qoidalarida belgilangan talablarga muvofiq bơlishi, shuningdek quyidagi talablarga javob berishi kerak:

soz holatdagi plombalangan spidometr jihozlarining, belgilangan tartibda davlat soliq xizmati organlarida rơyxatdan ơtkazilgan nazorat-kassa mashinasining, shuningdek tơlovlarni bank plastik kartochkalaridan qabul qilib olish uchun hisob-kitob terminalining mavjud bơlishi;

-yơnalishsiz taksi texnik holati va jihozlarining yơl harakati xavfsizligini ta'minlash bơyicha normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiq bơlishi.

Yơnalishsiz taksi belgilangan talablarga muvofiq bơlmagan taqdirda ushbu avtotransport vositasi uchun lisenziya  kartochkasining amal qilishini tơxtatish tarzidagi ta'sir kơrsatish choralari qơllanadi.

 

V. Yơnalishsiz taksilar haydovchilariga qơyiladigan talablar

8. Yơyolovchilar tashish uchun mơljallangan yơnalishsiz taksilarni boshqarishga haydovchilik guvohnomasida «V» ruxsat belgisi bơlgan, 21 ёshga tơlgan, tibbiy kơrikdan ơtgan va kamida uch yillik haydovchi stajiga  ga bơlgan shaxslar qơyiladi.

9. Yơnalishsiz taksilarning haydovchilari yơnalishda ishlaёtganda tegishli lisenziya  kartochkasiga hamda yơlga chiqishdan oldin avtotransport vositasining belgilangan tartibda texnik kơrikdan va haydovchilarning tibbiy kơrikdan ơtkazilganligi tơğrisida belgilar qơyilgan yơl varaqasiga  ega bơlishi kerak.

10. Haydovchi yơyolovchilarni yơnalishsiz taksiga ơtqazishni va undan tushirishni yơnalishsiz taksilarning maxsus jihozlangan tơxtash joylarida, tegishli harakatdagi tarkibning tơxtashiga ruxsat berilgan kơcha-yơl shoxobchalari uchastkalarida hamda yơnalishsiz taksilar yơyolovchilar buyurtmalari bơyicha beriladigan joylarda amalga oshiradi.

11. Yơnalishsiz taksi haydovchisining belgilangan talablarga nomuvofiqligi aniqlangan hollarda haydovchiga nisbatan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan intizomiy yoki ma'muriy ta'sir kơrsatish choralari qơllaniladi.

«TAXI» tanish belgisining tasviri va ơlchamlari (mm)

 

Tơq sariq rangli fonar texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq belgilangan tartibda tayyorlanadi.

 

Yơnalishsiz taksilarning oldingi  shiklariga chiziladigan qora kvadratlar va «T» harfidan iborat kompozisi ning tasviri va ơlchamlari (mm)