Ơzbekiston Respublikasining qonuni "Shahar yơlovchilar transporti tơğrisida"

Ơzbekiston Respublikasining qonuni "Tadbirkorlik faoliyati еrkinligining kafolatlari tơğrisida"

Ơzbekiston Respublikasining qonuni "Yơl harakati xavfsizligi tơğrisida"

Ơzbekiston Respublikasining qonuni "Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash tơğrisida"

Ơzbekiston Respublikasining qonuni "Xơjalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish tơğrisida"

Ơzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Avtomobil transportida yơlovchilarni va yuklarni shaharda, shahar atrofida, shaharlararo va xalqaro yơnalishlar bơyicha tashish faoliyatini litsenziyalash tơğrisidagi nizomni tasdiqlash haqida"

Ơzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Ơzbekiston Respublikasida avtomobil transportida yơlovchilar va bagaj tashish qoidalarini hamda avtobuslarda yơlovchilar tashish xavfsizligini ta'minlashga doir talablarni tasdiqlash haqida"

Ơzbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi Ơzbekiston Respublikasi soğliqni saqlash vazirligi Ơzbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligining qarori "Yơnalishga chiqish oldidan avtotransport vositalarini texnik kơrikdan ơtkazish hamda yơlovchilar, bagaj va yuklar tashuvlarini amalga oshiradigan haydovchilarni tibbiy kơrikdan ơtkazishni tashkil qilish tartibi tơğrisidagi nizomni tasdiqlash haqida"

Ơzbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining buyruği "Chipta-hisob va yơl varaqalarini tơldirish bơyicha yơriqnomani tasdiqlash tơğrisida"

Ơzbekiston Pespublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori «Toshkent shahrida yơlovchi transporti tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tơğrisida»

Ơzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Yơnalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari tơğrisida”

Ўзбекистон Республикасининг Қонуни «Ташувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисида»