“Tadbirkorlik sub'ektlarida ơtkazilgan profilaktika ishlarining samaradorligi asosida Toshkent shahar hokimligi Yơlovchi transportining barcha turlari harakatini lisenziyalash va muvofiqlashtirish departamenti faoliyatini baholash mezonlari tơğrisidagi nizom.”

Departament tomonidan tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatida kompleks tekshirish ơtkazishdan oldin qonun buzilish holatlarini aniqlashga qaratilgan profilaktika ishlarini tashkil  etish va  kamchiliklarni bartaraf  etish imkoniyatini berish tơğrisida MEXANIZM