Ơzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Avtomobil transportida yơlovchilarni va klarni shaharda, shahar atrofida, shaharlararo va xalqaro yơnalishlar bơyicha tashish faoli tini lisenzi lash tơğrisidagi nizomni tasdiqlash haqida»

Lisenziya - lisenziyalovchi organ tomonidan yuridik yoki jismoniy shaxsga beriladigan ,lisenziya talablari va shartlariga suzsiz rioya etilgani xolda faoliyatning lisenziya lanyotgan turini amalga oshirish uchun ruxsatnoma.

Lisenziya talablari va shartlari - faoliyatning lisenziyalanayotgan turini amalga oshirayotganda lisenziat tomonidan bajarilishi majburiy bơlgan, qonun hujjatlarida belgilangan talablar va shartlarning majmui;

Faoliyatning lisenziyalanadigan turlari jumlasiga amalga oshirilishi fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga, soğliğiga, jamoat xavfsizligiga zarar etkazishi mumkin bơlgan hamda tartibga solib turilishi lisenziyalashdan tashqari usullar bilan amalga oshirilishi mumkin bơlmagan faoliyat turlari kiradi.

Amalga oshirilishi uchun lisenziya talab qilinadigan faoliyat turlari qonunlar bilan belgilanadi.


«Ơzbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik tơğrisidagi kodeksi»

176-3-modda. Avtomobil transportida yơlovchilar tashish faoli ti bilan lisenzi siz shuğullanish

Avtomobil transportida yơlovchilar tashish faoli ti bilan lisenziyasiz shuğullanish - fuqarolarga eng kam ish haqining yigirma baravaridan yuz baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa – ellik baravaridan yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bơladi.

 

«Ơzbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi»

190-modda. Faoliyat bilan lisenziyasiz shuğullanish

Lisenziya olinishi shart bơlgan faoliyat bilan maxsus ruxsatnoma olmasdan shuğullanish shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qơllanilganidan keyin sodir etilgan bơlsa, - eng kam oylik ish haqining yigirma besh baravaridan etmish besh baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yilgacha muddatga axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

Lisenziya olinishi shart bơlgan faoliyat bilan maxsus ruxsatnoma olmasdan shuğullanish:

  1. xavfli residivist tomonidan;
  2. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir tilgan bơlsa, -
    eng kam oylik ish haqining etmish besh baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki olti oygacha qamoq bilan jazolanadi.

«Ơzbekiston Respublikasining soliq kodeksi»

117-modda. Faoliyat turlari bilan lisenziyasiz va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlarsiz shuğullanish

Faoliyat turlari bilan lisenziya siz va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlarsiz shuğullanganlik uchun shaxslar belgilangan tartibda javobgar bơladi.